Kultur og fritid i Råde kommune

Kultur og fritid omfatter ungdomsklubb og juniorklubb i Allaktivitetshuset, folkebibliotek og Kulturtjenester. Videre arbeider fagenheten med barne- og ungdomsarbeid som Ungdommens Kulturmønstring, sommerferieklubb, feriejobb for ungdom, delegert saksbehandling og forberedelse av politiske saker i forhold til Kultur og arbeid med Ungdomsrådet. Fritidsseksjonen er også engasjert i bandvirksomhet, vennskapskommunesamarbeid, turer og arrangement og utlån av fagenhetens lokaler.  Kontakt og samarbeid med det frivillige arbeidet i kommunen er spesielt vektlagt i enhetens arbeid.  ‘Bibliotektjenesten er hjemlet i lov om folkebibliotek.

Tilskudd til lag og foreninger

Foreningsregister

 

Publisert av Hans Moan. Sist endret 07.05.2015