Kontakt oss

Kontaktinformasjon ansatte i Familiehuset

Familiehuset har et sentralbordnummer;  69295050.

Navn Stilling Telefonnummer Mobilnummer E-postadresse
Farbu, Gunn-Mari  Virksomhetsleder   95077174 gunn-mari.farbu@rade.kommune.no
Enger, Laila Avd.leder for stab og kons. fagsystemer   92040075 laila.enger@rade.kommune.no
Utne, Lene  Kontorfaglig   47450426 lene.utne@rade.kommune.no
Stærk, Anita Kontorfaglig 69295050   anita.staerk@rade.kommune.no
Resepsjon Familiehuset   69295050    
Vatnaland, Grethe Kontorfaglig 69295050   grethe.vatnaland@rade.kommune.no
PPT        
Tønnesland, Anders Ped.psyk. Rådgiver PPT   97145099 anders.tonnesland@rade.kommune.no
Ribe, Margrete Spes.ped.   90232526 margrete.ribe@rade.kommune.no
Martinsen, Karin Spes.ped.   40031335 kari.martinsen@rade.kommune.no
Aase, Eli Spes.ped.   40031548 eli.aase@rade.kommune.no
Barnevern        
Skåre, Kjell Fagansvarlig/Barnevernsleder   98240152 kjell.skare@rade.kommune.no
Rønning, Renate Barnevernskurator   98240151 renate.ronning@rade.kommune.no
Tangedal, Astrid Barnevernskurator   97755430 astrid.tangedal@rade.kommune.no
Larsen, Annette Barnevernskurator   97137799 annette.larsen@rade.kommune.no
Svensen, Sylvi Barnevernskurator   98240153 sylvi.svendsen@rade.kommune.no
Myrhaug, Torill Barnevernskurator   91913361 torill.myrhaug@rade.kommune.no
Gran, Inger Johanne Barnevernskurator   41513755 ingerjohanne.gran@rade.kommune.no
Psykolog barnevern Ressurssenter barnevern mosseregion   47477254  
Holstad, Jon Robert  Familieveileder   47475383 jonrobert.holstad@rade.kommune.no
Kultur og fritid        
Søbye, Nina Fagansvarlig kultur   98240154 nina.sobye@rade.kommune.no
Karlsen, Maren Klubbarbeider   93688233 maren.karlsen@rade.kommune.no
Sandersen, Astrid Kvarberg Biblioteksjef 69295056   astrid.k.sandersen@rade.kommune.no
Bibliotek resepsjon Resepsjon 69295053    
John, Fredriksen Ungdomskontakt   47475939 john.fredriksen@rade.kommune.no
Helmersen, Vigdis Leder Frivilligsentral   47971176 vigdis.helmersen@rade.kommune.no
Utne, Lene  Kulturkonsulent   47450426 lene.utne@rade.kommune.no
Fysio./Ergoterapi        
Edvardsen, Jannicke Kristi Fagansvarlig ergo/fysio   98290156 jannicke.edvardsen@rade.kommune.no
Kristine, Hoel Fysioterapeut   98240175 kristine.hoel@rade.kommune.no
Bjørnebekk, Anders Ergoterapeut   48156500 anders.bjornebekk@rade.kommune.no
Hammersborg ,Asbjørn Hjelpemiddelkonsulent   98213359 asbjoern.hammersborg@rade.kommune.no
Maurstad, Marianne Fysioterapeut   47465784  
Råde helsestasjon        
Haugsvær, Mona Fagansvarlig helsestasjon   97506192 mona.haugsver@rade.kommune.no
Tornsberg, Kari Anne Øverby Helsesøster   95836476 kaot@rade.kommune.no
Olsen, Nina Bech  Helsesøster   98240155 nina.becholsen@rade.konnune.no
Horntvedt, Anne Jordmor   48956547 anne.horntvedt@rade.kommune.no
Gulbrandsen, Mina Jordmor   40020882 minaolava.gulbrandsen@rade.kommune.no
Ek, Kari Hamre Helsesøster   47471527 kari.hamreek@rade.kommune.no
Arntzen, Nina Lege   91379792 nina.arntzen@rade.kommune.no
Manov, Adela Familieveileder   45979202 adela.manov@rade.kommune.no
Lundestad, Marie Helsesøster   48890630 marie.lundestad@rade.kommune.no
Dolva, Eirin Psykolog   47477254 eirin.dolva@rade.kommune.no