Helsestasjon og skolehelsetjeneste i Råde kommune

Det er helsestasjonen du møter først i huset.

Helsestasjonen innbefatter jordmortjeneste, helsestasjon for barn fra 0-6 år og  skolehelsetjeneste.

Vi er et tilbud til alle helt fra tidlig i svangerskapet til du har fylt 20 år.

Vi kan tilby svangerskapskontroller av jordmor, helsekontroller av helsesøster, lege og fysioterapeut, vaksinasjon, veiledning og støttesamtaler. Helsestasjonen er et forebyggende tilbud med fokus på å hjelpe den enkelte til å kunne møte livets utfordringer.

Vi samarbeider med andre tjenester både i kommunen og utenfor, blant annet PPT, barneverntjenesten, barnehagene, skolene og sykehus.

Du trenger ingen henvisning for å kontakte oss.

Velkommen til helsestasjonen!

Reisevaksiner, kontakt vaksinasjonkontontoret i Fredrikstad eller Moss.

Familieteam

Publisert av Nina Bech Olsen. Sist endret 09.01.2018
Nyhet (1)
Les mer (1)