Familieteam

Familieteam er et forebyggende tiltak rettet mot barn og ungdom. Familieteamet har fokus på kartlegging av ressurser som barnet/ungdommen, familien og nettverket har, og arbeider for å løse familiens utfordringer ved først og fremst hensiktsmessig bruk av de ressurser som familien og  nettverket har.

I tillegg til foreldre/familier, kan også ansatte i for eksempel skole, barnehage, SFO mfl, ta kontakt og legge fram saker/ problemstillinger knytta til arbeidet med barna/ ungdommene.

Eksempler på temaer/spørsmål som du/dere kan ta opp med oss:

·        grensesetting

·        struktur/rutiner i hverdagen

·        søvn

·        søskenproblematikk

·        barns tanker rundt skilsmisse

·        samspill/ kommunikasjonsproblemer mellom barn, barn-barnehage/ skole

·        konflikter med barnet/ungdommen

 

Publisert av Hans Moan. Sist endret 28.01.2014