Ergoterapi og fysioterapi i Råde kommune

Ergoterapi- og fysioterapitjenesten i Råde av 5 fysioterapeuter, en ergoterapeut og en konsulent for tekniske hjelpemidler. 3 av fysioterapeutene driver privat praksis og 2 er kommunalt tilsatte. De kommunalt tilsatte har fordelt ansvar slik at en hovedsaklig jobber med barn/unge, mens den andre jobber med voksne/eldre brukere som ikke kan benytte seg av privat institutt.

Tjenesten driver bla. forebyggende aktivitet med treningsgrupper i varmtvannsbasseng, både for barn og voksne.

Ergoterapeuten er behjelpelig med søknadsprosess rundt tekniske hjelpemidler, boligtilpasning, tilrettegging for daglige aktiviteter etc. Hjelpemiddelkonsulenten sørger for utkjøring, montasje, tilpasning etc.

 

 

Publisert av Hans Moan. Sist endret 28.01.2014