Barnevernet i Råde kommune

Er du barn/ungdom og sliter med hjemmesituasjonen, kan du ta kontakt med oss og be om en prat slik at vi sammen kan se om vi kan hjelpe deg og familien din. Hvis du er usikker på hvem du skal kontakte, så snakk med læreren din, helsesøster på skolen eller en annen voksen du har tillitt til.

Er du forelder og er bekymret for barnet ditt eller du føler at du ikke helt strekker til selv? Kanskje er du/dere i en vanskelig livssituasjon på grunn av ytre omstendigheter, samlivsbrudd, sykdom, rusproblemer o.a. Ta gjerne kontakt for en samtale.

Bekymrer du deg for omsorgen til et barn du kjenner som nabo, familie eller på annen måte?

Da bør du vurdere å ta kontakt for å drøfte situasjonen. Du kan være anonym for familien det gjelder – og også ovenfor barnevertjenesten.