Råde kommune fritid/ allaktivtshuset 2017

Allaktivitetshuset 2 - Klikk for stort bildeAllaktivitetshuset 2

Huset er kjernen i kommunens fritidsavdeling. Huset er møtested for barn og unge i Råde.
Avdelingen har også ansvaret for:
Drift av juniorklubb 2 dager i uka
Drift av ungdomsklubb 2 kvelder i uka
Øvingslokaler, turer og arrangement (ungdom)Ferieklubben. Ungdommens kulturmønstring, UKM.  Sommerjobb for ungdom.
Råde ungdomsråd
 

Åpningstider i 2017
 

KULTUR OG FRITID
Råde Allaktivitetshus «HUSET»

Juniorklubb
Junior 5,6,7 klasse
Mandag 12.45- 16.00
Onsdag 13.20-16.00

Uke 40 – Høstferien
Ferieklubb for 5,6,og 7 klasse
Gratis åpent tilbud på HUSET, ingen påmelding.
Tid kl. 10.00- 15.00

Ungdomsklubb
Ungdom 8. klasse til 18 år
Fredager 19.00-23.00
Transport fra Saltnes (kiosken) 19.00 med retur 23.00
Følg med på face book siden for mer info

Kulturkontoret informerer:

Kulturkontoret minner om at lag og foreninger bl.a kan søke om arrangementstøtte fra kommunen.

Søknaden må fremmes senest to uker før arrangementet. Kommunen har også flere andre støtteordninger.
Informasjon om de ulike støtteordningene finner dere her: http://fri.rade.kommune.no/tilskudd/

 

Eller gå inn på Råde kommunes hjemmeside; www.rade.kommune.no

Mvh,

Kulturkontoret

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret 31.08.2017
Les mer (1)